Du er her / Petrokemisk industri

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
PETROKEMISK INDUSTRI

FJERNELSE AF FORURENENDE STOFFER

Vi har special kul til fjernelse af Svovlbrinter, kulbrinter  (VRU anlæg), amin oprensning, mercaptaner og mange andre applikationer.

Olie og gas er en vigtig del af vores liv. Vores biler, lastbiler og fly bruger brændstof. Gas giver os elektricitet og opvarmning af huse, bygninger og vand. Biprodukter fra olieraffinering bruges til at producere plast, smøremidler, voks, tjære og endda asfalt til vores veje.

Kondensatbehandling med ionbytter og aktivt kul i petrokemisk industri

Korrekt behandling af kondensvand med aktivt kul i petrokemisk industri er en unik udfordring, der kræver et produkt, der opnår høj fjernelse af kulbrinter, mens der udvaskes meget lidt silica i kondensatstrømmen. Jacobi Carbons har løst udfordringen med vores nyeste produkt, PetroSorb™ HS-D.

Inden for den petrokemiske industri og på kraftværkerne genbruges kondenseret damp til brug som ”feed water” til kedlen. Det forbedrer driftsøkonomien og er en kilde til "rent" opvarmet vand (> 80°C), som muligvis ikke kræver yderligere demineralisering.

Imidlertid indeholder kondensatet ofte kulbrinter fra procesudstyr. Disse kulbrinter skal fjernes fra kedlens fødevand for at undgå koksdannelse i kedelrør, der reducerer varmeoverførslen og kedeleffektiviteten.

Kulbrintekoncentrationer er ofte fra 2-6 mg/l. Ved disse koncentrationer er aktivt kul et ekstremt effektivt adsorptionsmiddel, der ofte fjerner >95%. Problemet er, at der udvaskes silikat fra almindeligt aktivt kul, som kan give store problemer, hvis det aflejres i kedler, turbiner og i ionbytteranlæggene.

Derfor har Jacobi Carbons udviklet PetroSorb™ HS-D - et specialvasket produkt med de laveste silika udvaskningsegenskaber, der findes på markedet i dag.

Eksempler på vores arbejde inkluderer:

  • Adsorption af H₂S og CO₂ fra naturgas 
  • Oprensning af glykol 
  • Guardbed-filter til fjernelse af H₂S i Vapour Recovery Units  
  • Højtaktiverede kul til VOC-fjernelse i VRC-anlæg 
  • HPNA-fjernelse 
  • Mercaptan-fjernelse 

Kontakt os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.