Du er her / Jordoprensning

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

eller tilsæt tablet(ter)

eller tilsæt tablet(ter)

eller tilsæt tablet(ter)

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Tilsæt til flyder/doseringsrør og afvent at Brom bliver mindst 2 mg/l inden der bades.

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
Løsninger

Aktivt kul til jordoprensning

Vi leverer aktivt kul til jordoprensning, luftrensning og vandrensning i forbindelse med in-situ jord og grundvandsrensning i hele Danmark.

Vi hjælper med at designe kulanlæg til alle former for oprensning - både opvarmning, dampinjektion og air-sparging samt ved grundvandssænkning i forbindelse med større anlægsarbejder som metroprojekterne i København.

Forurening af jord og grundvand kan stamme fra tidlig industriel anvendelse af områderne, perkolat fra lossepladser eller deponier som Harboøre Tange eller landbrugsaktivitet.

Disse miljøfremmede stoffer skal fjernes – ellers udgør de en alvorlig risiko for vores sundhed.

Typiske stoffer, som vi gennem aktivt kul til jordoprensning og grundvandsrensning har fjernet:

  • Organiske materialer - COD
  • Organiske forbindelser - VOC
  • BTEX - Benzen, Toulen, Ethylbenzen, Xylen
  • MTBE
  • PFAS/PFOS - perfluorerede alkylsyrer, hvoraf de mest kendte forbindelser er PFOA, PFOS og PFOSA - typisk i forbindelse med forureninger under lufthavne
  • PAH
  • THM - trihalomethaner
  • TCE/PCE/DCE - klorerede opløsningsmidler som altid er til stede f.eks. ved grundvandssænkning i København
  • Tungmetaller - som f.eks. arsen, bly, cadium osv. Disse fjerner vi med vores RESINEX-produkter

 

Jordoprensning og grundvandssænkning - løsninger

Eksempler på cases

PFOS:
Vi har deltaget i et stort projekt på en flybase i Tyskland, hvor der er installeret 6 x 20 m³ AquaSorb™ 6300 for at fjerne PFOS. Inden blev 4 af vores AquaSorb™-produkter testet sammen med konkurrerende produkter. Vores AquaSorb™ 6300 havde klart den højeste PFOS-kapacitet.

Harboøre Tange:
Vi har blandt andet leveret imprægneret kul (AddSorb™ VX) til fjernelse af kviksølv fra jordoprensningen i Harboøre.

JET-Fuel jordoprensning med surfactanter:
Jetfuel er et kulbrinteprodukt med mange tilsatte additiver.

Diverse standardforureninger primært med klorerede opløsningsmidler som DCE/TCE/DCA.

Til større grundvandssænkningsopgaver tilbyder vi også leje af vores Mobile Filter-enheder, som let og hurtigt kan udskiftes med nye enheder, når der er gennemslag.

Typiske filtre er vores V20H-filter, der indeholder op til 24 m³ kul (ca. 12 tons), og som kan behandle en vandmængde på 0-80 m³/t.

Samme filter kan leveres til luftrensning – det kan behandle en luftmængde på 400-4.000 m³/t.

Aktivt kul til jordoprensning - havbundsoprensning i Norge
Aktivt kul til jordoprensning - Jacobi Truck
aktivt kul filterløsninger