Du er her / Aktivt kul som bæredygtig ressource

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
BÆREDYGTIGHED

AKTIVT KUL SOM BÆREDYGTIG RESSOURCE

Når vi tilbyder vores kunder løsninger baseret på anvendelse af aktivt kul, arbejder vi samtidig ud fra et grundlæggende bæredygtighedsprincip, hvor vi så vidt muligt forsøger at nedbringe jeres CO-aftryk såvel som procesomkostninger.

Som leverandør af aktivt kul til industrielle processer bærer vi et stort ansvar for at bidrage til den bæredygtige omstilling, og derfor sætter vi også en ære i at kunne tilbyde et banebrydende produktprogram, hvor bæredygtighed fungerer som afgørende parameter. Derfor er mange af vores kulprodukter fremstillet af vegetabilske, naturlige og genanvendelige ressourcer. Derudover arbejder vi med reaktivering af brugt kul fra bl.a. vandværker, hvor vi genskaber kullets oprindelige adsorptionskapacitet for derved at kunne genbruge kullet og maksimere dets levetid. Dette sænker både jeres procesomkostninger såvel som jeres CO-aftryk. 

Reaktiveringen af det brugte kul er en meget kosteffektiv metode, hvor omkostningerne til indkøb af nyt kul typisk reduceres med 50%. Desuden spares også senere bortskaffelse af det brugte kul.

Dette er samtidig en mere miljøvenlig løsning og ved samtidig at erstatte fossilt aktivt kul med vores kokosbaserede AquaSorb™-produkter, kan man reducere CO-aftrykket med op til 75%.  

Det anslås, at brugen af aktivt kul f.eks. vandværker globalt set udgør 20-25% af deres samlede CO-aftryk. 

Som eksempel vil et vandværk, der producerer 1.000 m³/time, gennem denne løsning kunne reducere deres CO-aftryk til, hvad der svarer til følgende: 

  • En bil, der cirkulerer rundt om jorden 20 gange på et år. 
  • Strømbruget fra flere tusind lyspærer hvert år. 

Med dette udgangspunkt arbejder vi med aktivt kul som en bæredygtig ressource til rensning af vand på effektiv og ansvarlig vis – for både din og miljøets skyld. Med vores partner, Jacobi Carbons, i ryggen som første og førende producent af bæredygtige kulløsninger, arbejder vi hårdt for at sætte nye standarder for rensning af vand, hvor genanvendelige materialer udgør hovedparten af vores produkter 

UNDERSØGELSE

Jacobi Carbons har udarbejdet en undersøgelse, der havde til formål at kortlægge brugen af forskellige typer af aktivt kul og deres miljøpåvirkning gennem vandrensningsprocesser på vandværker. Igennem denne ville det være muligt at få afklaret i hvor høj grad, de forskellige typer af aktivt kul har en direkte indvirkning på den globale opvarmning og hvor høj en udledning af drivhusgasser, kulproduktet bidrager til. 

For at kunne få skabt det bedst mulige billede af kultypernes udledning af drivhusgasser er man nødt til at have kullets ”life cycle” in mente, som består af flere forskellige trin fra det tidspunkt, dets råmateriale udvindes og til den dag, hvor kullet skal bortskaffes (se nærmere trin på illustrationen). 

Resultaterne af undersøgelsen viser med al tydelighed, at AquaSorb™ CS fungerer som et langt mere miljøvenligt alternativ til fossilt kulbaseret aktivt kul, idet karboniserings- og aktiveringsprocessen af det kulbaserede aktive kul er af fossil oprindelse. Modsat er AquaSorb™ CS biogent, da kullet fremstilles af kokosnødder, der tidligere har siddet på kokostræer, som har opsamlet atmosfærisk CO₂ for at kunne vokse. Som det kan ses på første diagram, konkluderer undersøgelsen, at AquaSorb™ CS bidrager 4 gange mindre til den globale opvarmning end kulbaseret aktivt kul.   

Ydermere viser undersøgelsens resultater også, at der er stor forskel på kultypernes miljøpåvirkning i løbet af deres levetid – fra produktion til brug og til reaktivering. Andet diagram viser, at udledningen af drivhusgasser faktisk er 70% mindre ved brug af AquaSorb™ CS end ved brug af kulbaseret aktivt kul i et scenarie, hvor kullets funktion og effektivitet er den samme.

På den baggrund anbefaler vi, at der ved vandrensningsprocesser anvendes AquaSorb™ CS, som er fremstillet af naturlige og genanvendelige råmaterialer, som har en langt mindre forurenende miljøpåvirkning end kulbaseret aktivt kul. Derudover vil vi altid undersøge mulighederne for at reaktivere det brugte kul i stedet for at bortskaffe det og påfylde nyt. Du kan læse mere om reaktiveringsprocessen af kullet her. 

Såfremt du har nogen spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

Hele undersøgelsen kan læses ved at klikke her.