Du er her / Biogasanlæg

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

eller tilsæt tablet(ter)

eller tilsæt tablet(ter)

eller tilsæt tablet(ter)

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Tilsæt til flyder/doseringsrør og afvent at Brom bliver mindst 2 mg/l inden der bades.

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Tilsæt ml

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
Løsninger

Aktivt kul til biogasanlæg

Vi leverer aktivt kul og kulfiltre til biogasanlæg.

Med vores aktive kul og filterløsninger har Wendt & Sørensen A/S stor erfaring med at fjerne pesticider, klorerede opløsningsmidler, tungmetaller, COD, PFOS og andre miljøfremmede stoffer.

Biogas fra biogasanlæg indeholder primært metan og CO₂, men også små mængder af svovlbrinte, siloxaner, terpener, mercaptaner, vand og oxygen.

Svovlbrinten (H₂S) dannes under anaerob nedbrydning af svovlholdige molekyler. Koncentrationen i biogas afhænger af råvaren til biogasfremstillingen.

Ved forbrænding oxideres svovlbrinte til SO₂/SO3, der giver problemer med korrosion, ødelægger smøreolien og giver øget servicebehov på gasmotorer. Uden forbrænding giver H₂S kraftige lugtgener.

Wendt & Sørensen A/S har udviklet beregningsværktøjer, der hjælper med dimensionering af kulfiltre til H₂S-fjernelse samt beregner standtider og tryktab.

Vi rådgiver gerne om optimering af H₂S-fjernelse. Uorganiske gasser fjernes ved brug af imprægneret aktivt kul – vores AddSorb™-serie. Ikke kun imprægneringen, men også kvaliteten af det kul, der imprægneres, har stor betydning for kapaciteten. Gassens relative fugtighed har også stor indflydelse på valg af imprægnering.

VOC i gassen giver problemer med tilstopning i opgraderingsanlægget og skal derfor fjernes fra gassen – dette er en lettere løsning, idet VOC adsorberes på almindelig aktivt kul. Der er dårlig økonomi i at fjerne VOC med dyrt imprægneret svovlbrinte kul!

Der er store muligheder for optimering af VOC- og svovlbrinte-processerne, og vi hjælper gerne både nye og eksisterende anlæg. Især reaktivering af VOC-kul indeholder store muligheder for at reducere driftsomkostningerne på biogasanlæggene, såfremt der kan samarbejdes om en fælles løsning. Ved at genbruge kullet reduceres CO₂-aftrykket med 70-90%.

Kontakt os for yderligere oplysninger om aktivt kul og kulfiltre til biogasanlæg.

 

aktivt kul ikon

Biogasanlæg - løsninger

Aktivt kul til biogasanlæg - dimensonering


Vi sælger og udlejer filtre til både H₂S og VOC-fjernelse

kulfiltre