Du er her / Kulprodukter baseret på aktivt kul

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
AKTIVT KUL

EFFEKTIVE LØSNINGER TIL RENSNING AF LUFT & VAND

Vi tilbyder markedets bredeste produktprogram af aktivt kul baseret på kokoskul, stenkul, trækul, lignite/brunkul samt et fuldt program af ionbyttere til effektiv rensning af luft & vand.

Fokus er blandt andet på udvikling af bæredygtige løsninger, hvor aktivt kul kan reaktiveres og genbruges.

Wendt & Sørensen A/S er distributør i Danmark for Jacobi Carbons og nordisk distributør for RWE Rheinbraun Brennstoff.

Her finder du information om vores brede produktprogram af aktivt kul til rensning af luft & vand grupperet efter de forskellige overordnede typer, de underliggende produktlinjer samt typiske applikationer.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information og rådgivning så vi kan finde en løsning, der imødekommer netop jeres behov.

Vi har blandt andet udviklet specialløsninger til fjernelse af PFAS, Chloridazon & DMS, fjernelse af svovlforbindelser i biogas, kviksølv i røggas, PAH i vegetabilsk olie, og meget andet.

AddSorb™

 

AddSorb™ er vores serie af specialimprægneret aktivt kul til luft- og gasapplikationer som rensning af sure gasser, basiske gasser, formaldehyd, kviksølv, lugtfjernelse som f.eks. svovlbrinte og mercaptaner. I AddSorb™-produktlinjen findes også kul til åndedrætsværn.

Nogle af de mest anvendte AddSorb™-produktlinjer er:

 • GA Serien – meget højtaktiverede kul til fjernelse af organiske dampe med godkendelser til åndredrætsværn.
 • MGR Serien – specialimprægnerede kul til brug for multicontaminant fjernelse i åndedrætsværn.
 • Sulfox Serien – specialprodukter udviklet med henblik på meget høje kapaciteter for fjernelse af svovlbrinter (H₂S). KC-Plus katalytisk kul, der kan fjerne svovlbrinte og regenereres insitu via vask med vand.
 • Supercap EL-Serien – ekstremt rene og højkapacitets kul til superkondensatorer (supercapacitor) applikationer.
 • VA Serien – imprægneret kul til fjernelse af sure gaser som f.eks. H₂S, SO₂, mercaptaner og HCl.
 • VB Serien – imprægneret kul til fjernelse af basiske gasser som f.eks. NaOH, NH₃ og ammoniak.
 • VF Serien – imprægneret kul til fjernelse af formaldehyd og acetaldehyd.
 • VQ Serien – imprægnerede kul til fjernelse af kviksølv.

Typiske applikationer:
Svovlbrinterfjernelse i metan eller CO₂-gas på biogasanlæg, kviksølvfjernelse ved jordoprensning f.eks. som i Harboøre, kviksølvfjernelse ved genbrug af lysstofrør, lugtfjernelse i rensningsanlæg, lugtfjernelse ved fiskefoderproduktion osv.

home-addsorb-223×223

AquaSorb™

 

AquaSorb™ er vores serie af aktivt kul til vandbehandling såsom rensning af drikkevand, spildevand, industriprocesvand, øl og sodavandsproduktion.
AquaSorb™-produkterne overholder diverse standarder for drikkevandsbehandling samt FCC for fødevarer.

Forskellige AquaSorb™-produktlinjer:

 • 100 Serien – aktivt kul med en mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af medium molekylvægt organiske stoffer i spildevand.
 • 1000-2000 Serien – aktivt kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer i drikkevand eller til fjernelse af kloraminer (bundet klor) i svømmehaller.
 • 5000 Serien – mesoporøst aktivt kul til fjernelse af store molekyler og farvestoffer.
 • 6000 Serien – agglomereret aktivt kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer f.eks. i vand med TOC over 3 mg/l.
 • C Serien – særdeles mikroporøst aktivt kul med overlegen fjernelse af lette molekyler, lave niveauer af organiske stoffer. CX-MCA er et katalytisk kul med suveræn effekt overfor kloraminer og svovlbrinte i vand.
 • H Serien – syrevaske aktivt kul af meget høj renhed beregnet til læskedrikke, akvarier (søkoen i Odense) og ”ultrapure” vand.
 • L Serien – sølvimprægneret aktivt kul til vandfiltre i private hjem.
 • PICABIOL – drikkevandsrensning via biologiske processer - kullet fungerer som levested for de bakterier, der ønskes.
 • MP Serien & CB Serien – pulverkul (PAC) til fjernelse af f.eks. AOX og lugt- og smagsstoffer, pesticider og deres metabolitter – DMS fjernes let med MP25.
 • HYDROSOL – patenteret proces, hvor vi leverer MP-pulverkul dispergeret i vand – f.eks. i palletank til direkte brug.

Typiske applikationer:
Fjernelse af klorerede opløsningsmidler som DCE, TCE og DCA i drikkevand, pesticider som BAM, chloridazon, DMS og mange andre fra drikkevand. AOX-fjernelse fra spildevand, COD-fjernelse fra spildevand, kloraminer og THM fra bassinvand osv.

home-aquasorb-223×223

ColorSorb™

 

Aktivt kul specielt designet til fjernelse af farve- og smagsstoffer i fødevareproduktion, olieproduktion, kemisk produktion og farmaceutiske processer.

Forskellige ColorSorb™-produktlinjer:

 • 1000 Serien – aktivt kul med en mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer i fødevarer og kemiske processer.
 • HP Serien – kemisk aktiveret pulverkul baseret på træ med høj farvefjernelseskapacitet. Kan leveres i mange forskellige aktivitetsgrader, pH-niveauer og partikelstørrelser.
 • G Serien – meget mesoporøst pulverkul produceret af dampaktiveret trækul. Leveres i forskellige partikelstørrelser og aktivitetsniveauer.
 • SP Serien – meget rent mikroporøst pulverkul, der overholder farmaceutiske krav samt krav til fødevarestandarder.
 • HPX – pulverkul med en unik blanding af mikro- og makroporøst kul for derved at kunne fjerne både farve og organiske sporstoffer/lugte.
 • XFP Serien – pulverkul til rensning af vegatabilske olier og fiskeolier.
 • 600 Serien – agglomereret aktivt kul i granulatform til farvefjernelsesprocesser i fixed bed systemer (faste filtre).
 • H100 og H600 series – syrevaskede kul med høj renhed i granulatform til farvefjernelsesprocesser i fixed bed systemer (faste filtre).
 • BAK – granulatprodukt med pH-buffer-effekt til farvefjernelse i sukkerproduktion.

Typiske applikationer:
Lugt- og farvefjernelse i produktion af proteinkoncentrater, peptid oprensning, farvefjernelse i produktion af vitaminer, enzymer og insulin. PAH-fjernelse i kokosolie, farvefjernelse i vegetabilske olier som rapsolie og oprensning af fiskeolie. Typiske stoffer, der fjernes, er dioxin, furan, PCB'er og PAH'er.

home-colorsorb-223×223

EcoSorb™

 

Aktivt kul til luft- og gasrensning, herunder applikationer som VOC-reduktion i luft, lugtkontrol, genindvinding af opløsningsmidler (solvent recovery), rensning af procesgas, CO₂, luftrensning i større bygninger, cigaretfiltre, luftfiltre osv.  

Eksempler på produktlinjer i EcoSorb™-familien:

 • C Serien – meget mikroporøst aktivt kul i granulatform designet til effektiv fjernelse (adsorption) af organiske stoffer med lav molekylvægt i luft og som katalytisk kul.
 • GX Serien – pellets i forskellig diameter for reduceret tryktab til alle former for luftrensning.
 • BX Serien – pellets i forskellig diameter for reduceret tryktab til processer, der regenereres som f.eks. genindvinding af opløsningsmidler.
 • HX Serien – syrevaskede pellets til sensitive gasapplikationer, hvor høj renhed er vigtigt.
 • XP Serien & CB Serien – pulverkul til fjernelse af kviksølv og dioxin i røggas.

Typiske applikationer:
Rensning af CO₂ og nitrogen, adsorption/fjernelse af hexan, triklorethen, propanol og toluen. Pressure Swing fjernelse af typisk butan, pentan, hexan (C4 – C6). Alle former for luft- og gasrensning af organiske stoffer.

home-ecosorb-223×223

PetroSorb™

 

Aktivt kul beregnet til olie- og gasindustrien både vandbehandling, luftrensning og petrokemiske processer.  

PetroSorb™-serien indeholder følgende produktlinjer:

 • 1000 Serien – dampaktiveret kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer i vand og processer (aminer/glykol strømme).
 • 6000 Serien – agglomereret aktivt kul med en kombineret mikro-/mesopore-struktur velegnet til adsorption (fjernelse) af lav/medium molekylvægt stoffer i vand og processer (aminer/glykol strømme).
 • 100 Serien – standard aktivt kul til spildevandsbehandling.
 • GX Serien – pellets til luft- og gasrensning.
 • BX Series – pellets til luft- og gasrensning til processer, hvor kullet regenereres såsom vapour recovery systemer (Pressure Swing adsorption) og genindvinding opløsningsmidler processer.
 • G-SWC80 – standard aktivt kul, der anvendes som supportmedie i katalystiske kemiske reaktioner. Lav vægtfylde og dermed velegnet til applikationer med store volumener.
 • H Serien – syrevasket aktivt kul med høj produktrenhed til kondensatrensning. Vores HS-D-produkt anvendes, hvor lavt silikatudvaskning er krævet.

Typiske applikationer:
Rensning af CO₂ og nitrogen, adsorption/fjernelse af hexan, triklorethen, propanol og toluen. Pressure Swing fjernelse af typisk butan, pentan og hexan (C4 – C6). Alle former for luft- og gasrensning af organiske stoffer.

PetroSorb1-200×200-1

ReSorb™

 

Når det er teknisk muligt, tilbyder vi at reaktivere det brugte kul. Hermed reduceres CO₂-aftrykket med op til 90%. At der samtidig er en stor økonomisk gevinst, gør blot reaktivering endnu mere interessant.

I mange processer viser det sig faktisk, at det reaktiverede kul performer bedre efter 2-4 reaktiveringscyklusser.
Vi tilbyder som den eneste at reaktivere den enkelte batch og dermed levere samme kul retur igen og fjerne risikoen for krydskontaminering. Dette kalder vi ReSorb™ Solo.

Vi leverer også standard reaktiveret materiale – dette kaldes ReSorb™ Pool.

Vi har et af Europas mest moderne reaktiveringsanlæg for aktivt kul og samtidig det tætteste på Danmark, hvilket ydermere bidrager til at reducere CO-aftrykket.

Vi tester gerne, om jeres proces er egnet til at reaktivere.

home-resorb-223×223

HOK®

 

HOK®-produkterne produceres i Tyskland på basis af brunkul udvundet i åbne miner i Ruhr-distriktet.

Kullet aktiveres i en pyrolyse-proces, hvilket resulterer i en helt speciel porestruktur, som er karakteristisk for HOK®-produkterne. Der er en høj andel af meso- og makroporer (1 til> 50 nm), hvilket sikrer en hurtig adgang til det indre overfladeareal. Dette er afgørende blandt andet for adsorptionen af makromolekylære forbindelser såsom dioxiner og furaner i røggas.

HOK®-Super og HOK®-Standard er de mest anvendte produkter i Europa til rensning af røggas på forbrændingsanlæg og i stålindustrien.

HOK®-Super og HOK®-Standard fjerner alle emissionsrelevante forureninger såsom SO₂, HCl, HF og H₂S, tungmetaller som kviksølv (Hg), cadmium (Cd), arsen (As) og bly (Pb), PAH, PCB, dioxiner og furaner. Disse stoffer fjernes ved adsorption, kemisorption eller katalytisk omdannelse.

Det nye produkt HOK® Plus er yderst effektivt til fjernelse af kviksølv og andre tungmetaller fra røggasser. Dette produkt er en økonomisk og effektivt alternativ til andre imprægnerede kul produkter.

Da brunkullet har et naturligt indhold af svovl, er HOK®-produkterne i stand til at fjerne kviksølv på et niveau, som normalt kræver brug af imprægnerede kul.

hok-e1614154932825_3