Du er her / Grundvandssænkning

X

Vandmåling af spa

Indtast dine spadata herunder

1

/3

En eller flere felter er ikke udfyldt.

Sæt spamålinger

Indtast dine spamålinger herunder

2

/3

Vælg pH værdi

pH værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØJ OK LAV

Vælg Klor værdi

Klor værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Brom værdi

Brom værdi:

HØJ OK LAV

Vælg Active Oxygen

Active Oxygen:

HØJ OK LAV

Resultat baseret på din indtastning

Dine resultater og vores råd til den perfekte pH-værdi, klorværdi og alkalinitet

3

/3

pH-værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

spacare logo
spacare logo

Klor værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din klorværdi er for høj - afvent til tallet kommer ned på 3 mg/l inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Brom værdi

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din bromværdi er for høj - afvent til værdien kommer under 6 inden der bades.

spacare logo
spacare logo

Active oxygen

HØJ OK LAV

Du behøver ikke gøre mere.

Din værdi er for høj – afvent til tallet kommer under 8 inden der bades

spacare logo
spacare logo
Venligst accepter marketing cookies for at se denne video.
GRUNDVANDSSÆNKNING

FJERNELSE AF MILJØFREMMEDE STOFFER I GRUNDVAND

Vi leverer aktivt kul til grundvandssænkning ved større anlægsprojekter som f.eks. metrobyggeriet i København og ved rensning af grundvand ved afværgeboringer.

For oplysninger om rensning af grundvand til drikkevand på vandværker, se vores sektion om vandværker.

Forurening af jord og grundvand kan stamme fra tidlig industriel anvendelse af områderne, perkolat fra lossepladser eller deponier som Harboøre Tange eller landbrugsaktivitet. Disse miljøfremmede stoffer skal fjernes – ellers udgør de en alvorlig risiko for vores sundhed.

Typiske stoffer, vi har fjernet fra grundvandsrensning:

  • Organiske stoffer – TOC og desinfektionsbiprodukter
  • Pesticider og deres metabolitter som BAM, chloridazon, DMS, metolachlor ESA, OXA og mange andre.
  • PFOS og PFAS
  • Benzen, Toluen, Ethylbenzen, Xylen
  • MTBE
  • THM - trihalomethaner
  • TCE/PCE/DCE – klorerede opløsningsmidler, som altid er til stede f.eks. ved grundvandssænkning i København
  • Farmaceutiske produkter som PPCP
  • Tungmetaller – som f.eks. arsen, bly, cadmium osv. Disse fjerner vi med vores RESINEX-produkter.

CASES

AFVÆRGEBORING

Rensning af cis-dichlorethylen vha. anaerob kulfiltrering.

Anbefalede filterløsninger

AquaFlow™ V2 Lejefilter

AquaFlow™ V2-lejefilteret er et industrielt kulfilter, der er specielt udviklet og bygget til behandling af vand som f.e...